Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Lijsttrekkersdebat op 13 maart eindigde in grimmige sfeer
   
Middenbeemster, 15 maart 2018

Voor wie een complete weergave van het Lijsttrekkersdebat in het kader van de Gemeentelijke Verkiezingen op 13 maart in het gemeentehuis wil, wordt hierbij verwezen naar de weergave op internet. Klik daarvoor deze link aan: Verkiezingsdebat/2018/13-maart/19:30. Dit debat was op deze avond ook thuis te volgen en misschien hebben een heleboel Beemsterlingen dat ook gedaan. Feit is echter dat de hele raadzaal tot de laatste stoel bezet was met publiek, dat de sfeer zelf wilde proeven. Immers, nu Beemster op de valreep staat voor een fusie met Purmerend ging het niet over niets. Ongeveer drie jaar is de tijd die er voor wordt gegeven om die te realiseren.

  De Gemeentelijke verkiezingen zullen nog slechts eenmaal een coalitie naar Beemsters model opleveren en door de voorgenomen fusie zal die dan ook nog niet eens de eindrit van vier jaar halen.
Hoewel de vijf fractievoorzitters in de arena van het Gemeentehuis aan het begin van het debat er nog ontspannen bij zaten was de spanning voelbaar aanwezig.
In tegenstelling tot de infoavonden over de fusie met Purmerend betuigden nu alle politici hun spijt dat het onder de pet houden van de financiële problemen waar Beemster mee te kampen heeft en de fusiebesprekingen verkeerd is geweest. Gerard Groot van D66 deed zelfs een boekje open over wat er allemaal fout is gegaan.
Ze beantwoordden de min of meer luchtig opgeworpen stellingen die door gespreksleider Klaas Jan Bos werden gesteld. Die gingen bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, volkshuisvesting, het ruimtelijk domein. Ook het publiek kon zijn mening geven of vragen stellen.
Maar al gauw begon duidelijk te worden, dat het niet zo heel erg meer botert tussen de vijf. Dat kwam naar boven toen Nico de Lange van de Beemster Polder Partij verklaarde te eisen dat de komende coalitiebesprekingen in het openbaar zullen worden gehouden en dat er geen achterkamertjespolitiek mag worden bedreven. De BPP is namelijk van mening, dat de fusie met Purmerend te snel komt.
 
 

Volgens zijn partij kan beter gewacht worden tot een grotere fusie in de vorm van een Waterlandse Gemeente kan worden gerealiseerd. Daarin zal het agrarische karakter van Beemster en andere kleine plattelandsgemeenten in Waterland met 40% redelijker vertegenwoodigd zijn dan in een fusie met alleen Purmerend (slechts 10%). De BPP is van mening dat het met de financiële positie van de Beemster ook helemaal niet zo slecht is als voorgesteld. De overige fractieleiders waren het daar volkomen mee oneens. "Eerst Purmerend en daarna pas kijken of er inderdaad een fusie met Groot Waterland kan ontstaan." Het staartje van het debat eindigde daarmee grimmig.

Daarmee was het met stellen van luchtige vragen door Bos meteen afgelopen. Want nu spraken de fractievoorzitters van CDA, VVD, PvdA/Groen Links en D66 uit niet bereid te zijn tot het vormen van een coalitie met de Beemster Polder Partij als deze haar standpunt niet wijzigt maar juist gaat meewerken aan een fusie met Purmerend. De oren van De Lange moesten nu maar eens goed gewassen worden, want men was het blijkbaar beu nog langer de tegenspraak te accepteren.

Het werd vier tegen één, waarbij De Lange 'zich als een leeuw in de boksring', verweerde. Het ligt nu aan de kiezers of zij hem de steun in de rug willen geven om zijn gelijk te krijgen.