Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Paul van Trotsenburg Professor Geneeskunde aan de AMC
Het is niet altijd 'Uit het oog, uit het hart´
    Middenbeemster, 27 maart 2018

Op 26 juni 2017 stond op deze site een interview met Map van Trotsenburg en haar zoon Paul, die in het AMC Amsterdam geproveerd was tot professor in de Kindergeneeskunde.
Onlangs kwam ze weer langs om meer dan apentrots te vertellen dat Paul op 9 maart helemaal officieel is BENOEMD tot hoogleraar in de Kinderendocrinologie, zeg maar een ziekte, die met de stofwisseling te maken heeft.
Ze had een briefje bij zich waarop een samenvatting van de oratie stond, die Paul op 9 maart uitsprak tijdens de plechtigheid in de Aula van de Oude Lutherse kerk in Amsterdam.

Het zijn de hormonen
Onder het kopje: 'Het zijn de hormonen' legde Van Trotsenburg vanuit zijn onderwijservaring zijn visie uit op functie en werking van hormonen en hormonale aandoeningen op de kinderleeftijd en in het bijzonder die van de schildklierhormoonhuishouding. De door de schildklier geproduceerde, jodium bevattende hormonen thyroxine en triiodothyronine regelen het niveau van de stofwisseling, stimuleren de groei, en zijn onmisbaar voor optimale hersengroei- en ontwikkeling voor en tijdens de eerste jaren na de geboorte.
Congenitate (aangeboren) hypothyreoïdie was in het verleden een belangrijke oorzaak van ernstige, onherstelbare hersenschade en ontwikkelingsachterstand. Sinds de start van de neonatale hielprikscreening op deze aandoening, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, kan die schade bijna geheel worden voorkomen. Door de unieke Nedertandse aanpak met een neonataal screeningsprogramma, worden niet alleen baby's met congenitale hypothyreoïdie (veroorzaakt door schildklieraandoeningen) effectief opgespoord, maar ook baby's
met een aandoening van de hypofyse (de regelklier van de hersenen). Onderzoek op dit terrein levert nog steeds waardevolle nieuwe kennis en inzichten op.

Dhr. prof. dr. A.S. van Trotsenburg, hoogleraar Kinderendocrinologie mag dan wel jaren geleden de Beemster de rug hebben toegekeerd, Beemster mag zeker trots zijn op deze oud-Beemsterling, die in de wereld buiten de dijk zijn sporen wel verdiend heeft.