Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links

Oorverdovend Protest tegen dichtdraaien Gemeentelijke subsidiekraan culturele verenigingen
Dameskoor Middelwijck deed het op eigen muzikale wijze

Het de nek omdraaien van Gemeentelijke subsidies voor een groot aantal culturele verenigingen is bij de leden en sympatisanten beslist in het verkeerde keelgat geschoten. Op maandagmiddag werd onder grote instemming op het Marktplein voor Cultureel Centrum Onder de Linden een spandoek gehesen waarbij de omstanders met groot 'boe en bah-geroep' aan het adres van het Gemeentebestuur hun ongenoegen lieten blijken.

Aan deze actie namen deel de organisatie van Muziek aan de Middenweg (het jaarlijks muziek spektakel op ca. 20 boerenerven, leden van Beemster Fanfare en diverse zangkoren die de Beemster kent, alsmede de Floralia Accordeonvereniging, Cultureel Centrum Onder de Linden, Buurthuis Zuidoostbeemster en Bibliotheek Beemster. Aan de protestactie was veel publiciteit gegeven, zodat naast regionale en weekbladen ook TV Noord-Holland acte de présence gaven en de politie was met meerdere mensen aanwezig. Tevens waren personen op persoonlijke titel aanwezig om support te verlenen, bijvoorbeeld tegen het 'in rook opgaan' van een voorziening als de Bibliotheek Beemster. In een niet zo heel ver verleden is niet voor niets zoveel moeite gedaan om een prachtige nieuwe vestiging in Middenbeemster te openen.

  Aanleiding voor het protest waren de vijf bijeenkomsten die door de Gemeente zijn belegd om in alle kernen van de Beemster een voorlichtingsbijeenkomst te houden over de fusie met Purmerend, een besluit waarmee zeker niet het volledige college het eens was. De burgers moesten nu klaargestoomd worden om Purmerend te omarmen, maar de Beemster Polder Partij, die de derde wethouder leverde, bleek het daar lang niet meer eens te zijn. De BPP is namelijk voorstander van een grotere Waterlandse samenvoeging, waarin Purmerend zijn stedelijke belangen niet zo stevig kan verankeren als in een fusie met alleen Beemster. Vandaar dat er ook een agrarisch tintje aan deze protestactie was gehecht.
 
De eerste bijeenkomst werd om 15.00 uur in de koffiekamer van Ouderencentrum Middelwijck gehouden. Er bleek veel belangstelling van de zijde van de bewoners van Middelwijck, maar ook veel raadsleden waren hierbij aanwezig. De gespreksleider introduceerde de burgemeester, die het standpunt van B & W probeerde te verdedigen, maar veel aanwezigen. Met name sprak Nico de Lange van de Beemster Polder Partij uit naam van de fractie ontstemdheid uit over de manier waarop dit fusiebesluit tot stand was gekomen. Agrariër Harry Heeman (zie TVNH) legde er nog een schepje bovenop door te verklaren dat 'Fusie met Purmerend het begin is van het end' inluidde.
Dameskoor Middelwijck liet even proteststem horen
 
De grote Tuinkamer van Middelwijck kon voor deze informatiebijeenkomst niet gebruikt worden omdat Dameskoor Middelwijck daar haar wekelijkse repetitie houdt. De leden van het koor besloten de gelegenheid te baat te nemen om hun eigen proteststem te laten horen in een muzikale boodschap, namelijk een lied van W.A.Mozart: "Luci Care' en braken daarmee na afloop van de repetitie om 15.45 uur in de bijeenkomst in.
  Slechts twee minuutjes maar lieten de dames onder de bezielende leiding van dirigent Marja Boerke voor de openslaande deuren horen dat zingen, vooral voor dames in deze leeftijdsgroep, een levensbehoefte is, die door het hakken met de botte subsidiebijl wordt afgekapt. In 2018 mag het koor nog de helft van de subsidie incasseren, maar in 2019 is het helemaal afgelopen. De burgemeester en haar gevolg reageerden positief op dit muzikale intermezzo en de gespreksleider nodigde het bestuur daarna uit even in de kring te komen om uit te leggen hoe belangrijk subsidie voor dit koor is. Voorzitter Hetty Lourens maakte haar bange voorgevoelens voor het voortbestaan van het koor daar duidelijk.