Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Vrijwilligersmiddag Betje Wolff met veel nieuwtjes
   
Middenbeemster, 31 maart 2018

De Tuinkamer van Museum Betje Wolff was al lang niet meer groot genoeg om alle vrijwilligers, die na de winter weer eens bij elkaar geroepen waren te ontvangen. Activiteiten in het komende lenteseizoen worden daaqrbij besproken, maar ook wordt een beetje teruggekeken op een periode dat het Museum 'in winterslaap' verkeert. Dat laatste is natuurlijk niet helemaal waar, want er gebeurt genoeg achter de schermen.
Op deze 23ste maart 2018 bleek ook de zolder al behoorlijk krap, maar toch lukte het nog om iedereen hutje bij mutje opeengepakt een plek rond de grote gedekte tafels te bieden, zij het met wat improvisatie. Op deze plek, zo vlak naast Betjes eigen kamertje 'Kippenrust' en die van de meid, heerst altijd een schemerige, maar intiem gezellige sfeer, (hetgeen echter niet altijd de kwaliteit van de gemaakte foto's ten goede komt).

Het was een andere opening dan anders, want het Betje Wolff Museum verkeert op dit moment in een voorzitterloos stadium. Margreet, die tijdens de vrijwilligersmiddag in 2017 deze taak op zich had genomen, bleek niet opgewassen te zijn aan de eisen die het voorzitterschap van het museum stelt. De overige vier leden van het bestuur: secretaris Joke v.d.Hoonaard, Johanna Smit, de penningmeester en de beide andere leden Janeth Smith (PR) en Janna Bakker (Scholenprojecten) hadden haar taak voorlopig gezamenlijk op zich genomen en zo stond Johanna bij de voor deur om de gasten te ontvangen. Bovendien was de voorzitter van het Historisch Genootschap Beemster persoonlijk aanwezig om de ontstane situatie toe te lichten. En eigenlijk, zo gaf hij toe, het ook bijzonder fijn te vinden eens de zo bekend staande oergezellige vrijwilligersbijeenkomst bij te wonen.

En ja, er was ook heel veel te vertellen over alles wat zich in de periode tussen oktober en eind maart heeft afgespeeld. Vanaf de Betje Wolff bonbons, die gretig door bezoekers worden afgenomen en zo een aardig centje opbrengen, tot de enorme belangstelling voor deelname aan het scholenproject van Janna Bakker en Mart Hellingman.
Het Betje Wolff Museum had veel bezoekers ontvangen en wat bleek: een zeer onder de indruk gekomen zwangere bezoekster gaf haar baby de naam 'Betje'. De geboortekaart, getoond door Janet, ging rond... Maar ook de lijst waarop de vrijwilligers hun aandeel aan het komende seizoen willen leveren door het bemannen van het museum tijdens de openingsuren. Voor Joke zal het weer een hele toer worden om de lijsten compleet te krijgen, want om de planning rond te krijgen zijn veel vrijwilligers nodig en daarom kan Betje er altijd -vooral in de vakantietijd- nog wel een paar bij gebruiken.

Afscheid
En er werd ook afscheid genomen: afscheid van vrijwilliger Nelly Mooij en van tuinman Piet van 't Klooster als bestuurslid. De tuin zal hij echter nog wel een poosje met hart en ziel bijhouden. Ook Tiny v.d.Nes heeft haar bestuurstaak er op zitten, maar ze zal zeker het Museum als vrijwilliger toegewijd blijven.

 
Tenslotte kwam Alie Vis aan het woord. Zij heeft zich na haar actieve voorzittersperiode helemaal toegelegd op het onderdeel tentoonstellingen. Zoals altijd had ze daar veel over te vertellen want deze expositie gaat over schrijven en kreeg de titel mee: “Vive la plume”. De schenking van het schoonschrift 'Penne Konst' van Meester Cornelis Eenhuizen, de toenmalige schoolmeester van Westbeemster, (1774-1848) is namelijk aanleiding voor deze tentoonstelling geweest. Betje Wolff heeft echter nog veel meer prachtige staaltjes van schrijfkunst in het archief en Alie vertelde dat het heel moeilijk was geweest om voor deze tentoonstelling te schiften.
 

Het verhaal van Alie was een interessant slot van deze vrijwilligersmiddag.
En dan nog even dit:
Vooruitlopend op de zomertentoonstelling ‘Vive la Plume!’ (Leve de Pen!) in het Betje Wolff Museum, organiseert Het Historisch Genootschap Beemster op 11 april 2017 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150 in Middenbeemster, een interessante lezing. Oud-schrijfdidacticus en auteur Julius de Goede  vertelt daarin over het schrijfonderwijs in de 18e en 19e eeuw, waar schrijven met de hand toen niet zo maar een vaardigheid ten nutte van het alledaagse leven gold, maar een zeer gewaardeerde kunst.