Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Kennismaking met Henk Noordhuis, dorpsmanager voor Beemster
maar ook in Purmerend

. "Het is zaak om goede verstandhouding met burgers te creëren.
   
Middenbeemster, 23 mei 2018

Op vrijdag 9 maart maakte de Gemeente Beemster op de site www.beemsternet.nl bekend dat de heer Henk Noordhuis vanaf die datum als dorpsmanager voor Beemster is aangesteld. Als toelichting werd gegeven dat Noordhuis als aanspreekpunt voor de bewoners in alle vier dorpen zal fungeren. Zelf zegt hij: “Zie mij een beetje als de schakel tussen dorp en gemeentehuis. Ik ben veel buiten, praat met bewoners, instanties en ondernemers. Ik wil zo goed mogelijk weten wat er speelt. Beemsterlingen die met problemen op sociaal maatschappelijk gebied hebben, kunnen mij bellen (0299-452 452) of mailen (h.noordhuis@purmerend.nl)."
Zijn uitnodiging contact op te nemen was voor de redactie van deze site aanleiding om dat dan maar eens te doen. Begin mei kon een datum voor een gesprek worden geprikt. Hij kwam gezellig langs om uit te leggen waar hij zoal mee bezig is. Het blijkt een scala aan onderwerpen te zijn.
Al meteen kwam uit het gesprek naar voren dat hij niet alleen voor de Beemster is aangesteld, maar dat hij al vanaf 1995 in Purmerend deze functie bekleedt. Sinds anderhalf jaar heeft hij nu ook Beemster onder zijn hoede genomen. "Nee, dit is niet wat ik er maar even 'bij doe!'. Ondanks het feit dat Purmerend tien keer zo groot is als Beemster, krijgt deze gemeente van mij al mijn aandacht."
Noordhuis heeft zich in die afgelopen periode al zeer goed ingewerkt en blijkt van veel zaken op de hoogte te zijn. Ja, zelfs de Beemster Bengel is hem niet onbekend en dat is natuurlijk leuk te horen van een niet-Beemsterling.
Op mijn vraag of er niet een vriendelijker woord dan 'manager' voor deze functie valt te bedenken, blijkt dat er eigenlijk geen Hollands woord bestaat. Nee, is het antwoord, "In Amerika wordt ook wel de term 'relation broker' (relatiemakelaar) gebruikt maar dat is toch ook niet zo'n aardige naam. Heus, het is maar een woord!: in wezen maakt zo'n naam niets uit; het is de persoon die er invulling aan geeft." De 'nieuwe' dorpsmanager vindt het heel leuk dat hij Beemster als werkgebied er bij heeft gekregen. "Beemster is heel apart en boeiend door de diversiteit van alle vier kernen, die elk welhaast een eigen identiteit lijken te hebben. Dat wil niet zeggen dat zaken waarmee ik hier bezig ben zo heel anders zijn dan in de Marktstad. Maar soms is een andere, meer dorpse oplossing voor Beemster begrippen nodig." De voorlichtingsavonden met betrekking tot een eventuele fusie met Purmerend werden door hem bezocht om daar te horen wat er zoals leeft onder de bevolking. Hij heeft grote waardering voor de Beemsterling. "In alle vier dorpen ontmoet ik wel zeer betrokken mensen die zich inzetten voor een buurt of een activiteit organiseren."
Hoewel Purmerend zo veel groter is krijgt Beemster van hem precies dezelfde onverdeelde aandacht. "Als ik met Beemster bezig ben, dan is dat dan ook voor honderd procent", zegt hij. Als ambtenaar en schakel tussen gemeente en bewoners kan hij echter politieke beslissingen niet negeren. "Het is zaak om goede verstandhouding met burgers te creëren. Ik luister naar hun problemen of voorstellen en probeer dan een passende oplossing te vinden. Diegenen die het daar niet mee eens zijn, moeten zich er dan toch bij neerleggen, gewoon omdat het niet anders kan."
Vaak vinden de gesprekken bij de mensen thuis plaats, gewoon aan de keukentafel. Praten met direct betrokken personen of een buurt helpt vaak een goede oplossing te vinden. Soms moet hij er wel eens specialistische hulp bij inroepen want hij kan niet alles alleen.
"Inschakelen van externe bureaus zoals in Beemster vaak voorkomt, gebeurt ook in Purmerend," verzekert hij. Als voorbeeld noemt hij de herinrichting in een wijk of straat, waarbij bomen gerooid moeten worden, gewoon omdat ze toch al ziek zijn. Dan wordt een extern bureau opdracht gegeven om de (on)gezondheid van de bomen te onderzoeken. Maar dat is toch eigenlijk heel wat anders dan zo'n projectbureau opdracht te geven eens te stoeien met ideeën bijvoorbeeld om de school in Middenbeemster aanzienlijk uit te breiden? Immers: grotere school, meer leerlingen... Hier stapelen de parkeerproblemen zich nu al op. "Ja, dat is een politiek besluit", aldus Noordhuis. "Het zijn overigens nog maar ideeën en de omwonenden zijn in staat gesteld voorlichtingsavonden bij te wonen en commentaar te leveren." Volgens de dorpsmanager zal er nog heel wat water door de Rijn stromen alvorens de plannen concreter worden en een definitief voorstel door de Raad kan worden goedgekeurd.
Het gesprek met Noordhuis, die overigens geen thee met een koekje wilde, verliep in ontspannen sfeer, waarbij onderwerpen als burenruzie, loslopende honden, overlast door jongeren of parkeerproblemen de revue passeerden. Hij blijkt intussen al met heel veel Beemsterlingen kennis te hebben gemaakt. Al pratende ontstond het gevoel dat deze buurtmanager uit Purmerend er helemaal voor de Beemster is en dat onze gemeente een grote hap uit zijn beschikbare tijd opslokt. Hopelijk voor Purmerend heeft zijn werk in de Marktstad er niet onder te lijden.