Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Op 27 mei feestelijke historische kerkdienst in de Keijserkerk
t.g.v. het leggen van de eerste steen in 1612
   
Middenbeemster, 2 mei 2018
Op Zondag 27 mei, 400 jaar geleden, werd op een van de Marktpleinen in Middenbeemster de eerste steen gelegd voor de bouw van een kerk, die thans de naam Keijserkerk draagt. Het kerkbestuur wil even stilstaan bij dit feit en daarom een feestelijke historische kerkdienst houden, zoals die in 2012, toen in het kader van het 400 jaar bestaan van de Beemster. Velen staken zich daarvoor in historische kleding en het zou leuk zijn die weer eens uit de kast te kunnen halen.
De organisatie van de feestelijke dienst in 2018 zou het geweldig vinden om ter herdenking van die eerste steenlegging de sfeer op te roepen van het jaar 1618, toen de kerk na zes bouwjaren in gebruik kon worden genomen. Het mag  natuurlijk ook met een flinke knipoog.
 
 

Net als in vier eeuwen geleden het geval zal zijn geweest, zal de dienst bij gebrek aan een orgel worden geopend door voorzanger Carel Fabritius. Immers, in 1618, toen de kerk was voltooid, stond daar nog lang niet het monumentale Van Dam kerkorgel, zoals wij dat thans kennen. Het zou nog vele jaren duren alvorens een kleiner orgel, als voorganger van dit Van Dam orgel kon worden aangeschaft.  
Voorgangers in de dienst zijn ds Nico Schroevers en pastoor Jan Duin. Muzikale medewerking is er van Lisanne Koot op harp, Femke Leek, zang en organist is Jan Pronk.
Tijdens en na de dienst zal in en om de kerk op speelse wijze worden teruggeblikt op de voorbije eeuwen.

Zo zullen er zich tussen het kerkvolk historische gasten zijn, bijvoorbeeld architect Hendrick de Keyser, die een boekje zal open doen over de vorderingen en problemen tijdens de bouw; een strenge weeshuisbestuurder uit het jaar 1718. In 1795 sleep een Franse soldaat zijn zwaard aan de kerkmuur en rond de eeuwwisseling naar de 20ste eeuw wees een Purmerendse burgervader al op de wenselijkheid van een fusie met de Marktstad.

Voor mensen die aangeven dat ze verkleed de feestelijke kerkdienst willen bijwonen kan een plaats worden gereserveerd.  Opgeven bij pjmleek@hetnet.nl.
Uiteraard zijn ook niet-verklede mensen welkom.