Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Foto-impressies
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Jeugdraad Beemster beslist over plaats nieuwe school
   
Middenbeemster, 31 mei 2018

Op donderdagochtend 31 mei vond in de raadszaal van het Gemeentehuis Beemster een buitengewone raadsvergadering plaats. Deze was uitgeroepen voor een zeer belangrijk onderwerp dat op heel korte termijn bespreking behoeft en omdat volwassen raadsleden nu eenmaal heel erg veel tijd nodig hebben om tot een beslissing te komen, schakelden Burgemeester en Wethouders de Beemster Jeugdraad in. Het ging overigens ook de jeugd van Beemster aan. Er was namelijk een opdracht van de provincie binnengekomen, waarin van Beemster een snel antwoord werd verwacht. Er moet namelijk in Beemster een plaats aangewezen worden voor de bouw van een nieuwe en zeer unieke school.

 
  Het wordt een school waar behalve taal en rekenen ook allerlei andere culturele, gemeenschappelijke en sportieve functies ruim baan krijgen. Dus niet alleen een gebouw maar ook veel ruimte er om heen voor sport-, spel- en speelaccommodaties. De opdracht aan de Beemster Jeugdraad luidde dus: wijs op de kaart een plek aan waar die school het best kan komen. Beleidsambtenaar Saskia de Vries en scholencoordinator waren bij deze bijzondere vergadering eveneens aanwezig.
De Beemster Jeugdraad telt tien leden, verdeeld over zes fracties, genoemd naar de scholen die ze vertegenwoordigen. De fractieleden zijn door hun klasgenoten voorgedragen
Zo is er de BM (Blauwe Morgenster), de DBP (Bloeiende Perelaar en de LS (Lourdesschool), daarnaast enkele 'splinterpartijtjes' zoals de PVG en de BPP.
De 'hete brei'werd niet direct opgediend. Alvorens de raadsvergadering begon werden de jeugdleden door het College ontvangen en kregen de jongelui een rondleiding in het gemeentehuis. Daarna volgde om 10.30 uur in de raadszaal een algemeen vragenrondje. Er bleken heel wat vragen afgevuurd te worden; vragen waarover was nagedacht. De burgemeester en de wethouders hadden er schik in. Het gaat te ver om ze hier allemaal te noemen, maar een voorbeeld was de vraag waarom er toch een stopcontact op elke lessenaar zat.
 
  Antwoord van de burrie: vroeger had iedereen een stapel papieren waar alle vergaderstukken zaten, maar nu is er de i-pad en die moet af en toe wel eens opgeladen worden. Een andere meer serieuze vraag was waarom de parkeerplaats bij de dijk van Fort Spijkerboor weg moest. Van Beek legde uit dat in het kader van het Werelderfgoed deze parkeerplek ongewenst is. Hier mogen alleen maar schapen grazen maar geen auto's parkeren. Nog een vraag: "Wie bepaalt dat de burgemeester weg moet?" Antwoord: de burgemeester kan zo maar niet worden weggestuurd. Hij/zij is door de koning benoemd voor zes jaar en dat kan nog voor een periode van zes jaar verlengd worden. En de koning is nog niet in Beemster op bezoek geweest; wel de koningin bij de Cono.
Er was ook een vraag over de ambtsketen en of die de burgemeester macht verleende. Nee, het is alleen een symbool. Alleen de burgemeester (en soms een van de beide loco's) mogen die dragen. Het is een teken van waardigheid en als zodanig is de burgemeester dus te herkennen. Zonder ambtsketen wordt de Burgemeester Joyce van Beek op straat ook wel herkend, door foto's in de kranten en het feit dat ze overal wel eens op bezoek komt. Als er een 60 jarig huwelijk is of een honderdjarige doet ze de ambtsketen om; "Dat vinden de mensen altijd heel bijzonder".
Tot slot van het vragenhalfuurtje mochten de jonge fractieleden de ambtketen even bewonderen. En daarna was er een korte schorsing met limonade en een koekje.
 
  Na de schorsing kwam het zeer belangrijke onderwerp aan de orde. Ze kregen allemaal een plaatje van de Beemster om zich te oriënteren. Er werd door de fractieleden heftig overlegd, waarbij soms wel eens aanwijzingen van een wethouder in beraad werdern genomen.
De stemming in de eerste ronde leverde een verdeeld beeld op: Fractie LS droeg een plek in de nabijheid van de sportvelden voor, BM vond het bedrijventerrein in Middenbeemster een geschikt, NB wees de plek van de voormalige Beemster Bloeiende Klaver aan en BPP dacht aan de sportterreinen van ZOB. BPP bracht in dat ook moest worden gekeken waar de meeste kinderen wonen.
Er werd een tussenoplossing aangedragen: de grens tussen Midden en Zuidoostbeemster. Ook werd gewezen op het feit dat kinderen uit de omringende gemeenten ook wel graag op deze zeer unieke school zouden willen zitten.
De burgemeester stelde voor om bij de laatste ronde hoofdelijk te stemmen over de twee plekken die als het meest gunstig beoordeeld werden: Noordbeemster en ZOBeemster. Met zes stemmen voor werd uiteindelijk gekozen voor Noordbeemster, waar nu helemaaal geen school meer is, Noordbeemster is bovendien goed bereikbaar.
Met volledige instemming gingen alle fracties met de uitslag accoord. Daar kan de echte volwassen raad wel een puntje aan zuigen!
 
De burgemeestere sloot daarop de vergadering en fractievoorzitter Nikki bedankte iedereen voor de aanwezigheid en aandacht voor deze bijzondere raadsvergadering.
Jammer dat de opdracht van de Provincie in het echt niet is binnengekomen. Je zou het bijna wensen! Misschien brengen de leden van de Beemster Jeugdraad de Prociale Staten op een idee! In Beemster is immers nog plek genoeg en gezien de overbevolking van de scholen in Midden- en ZuidoostBeemster is er echt wel aanleiding om hier die hele unieke school, die klaar is voor de toekomst, te vestigen.