Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Subsidiebeleid gevoelig onderwerp tijdens Commissievergadering op 16 oktober 2018
Middenbeemster    
  Het Gemeentelijk besluit om culturele verenigingen en instanties geen subsidie meer te verlenen, heeft in die kringen nogal wat onrust veroorzaakt. Er werd een Platform Doodstil opgericht waarmee diverse clubs hun ongenoegen willen uiten over deze maatregel, die de gemeentelijke financiën in totaal een ton zouden kunnen opleveren. Op advies van het raadspresidium heeft de gemeenteraad op 25 september besloten om de notitie voor bespreking te agenderen in de commissievergadering van 16 oktober. Het Platform had daarvoor spreekrecht gevraagd en deze maatregel werd bij monde van mevr. Carla Bleesing vurig bekritiseerd. Volg de link
Om te beginnen vroeg ze een minuut stilte ter illustratie van het feit dat veel verenigingen door het wegvallen van subsidie het al heel snel niet meer zullen bolwerken en dat het zeker heel doodstil zal worden in de Beemster. Haar verhaal maakte indruk maar alle commissieleden bleven er bij dat de Gemeente een goed besluit had genomen om een ton op de begroting te besparen. Echter de manier waarop dat is gegaan, was men het niet altijd eens. Er was te veel met de botte bijl gehakt, kwam het schuchter over de lippen. Alleen fractievoorzitter van Boven (VVD) vond dat wat het zwaarst was maar het zwaarst moest wezen. Toch werden er kriitische vragen gesteld door fractievoorzitter Commandeur (CDA) die tussen neus en lippen door de vraag stelde of alle posten die onder het kopje cultureel waren ondergebracht niet ergens ander thuis hoorden. Aarzelend moest wethouder Dings toegeven, dat dat wel eens het geval zou kunnen zijn. Hij beloofde zijn best te zullen doen om te proberen de allerzwaarst beproefde verenigingen enigszins te verlichten, maar hield toch vast aan het jaar 020.
De bespreking over dit onderwerp had veel tijd in beslag genomen en daarom besloot voorzitter Nico de Lange (bpp) het agendapunt 13 Beeldvormende bespreking van het voorstel voor de gebiedsontwikkeling op het Tobias de Coeneplein in Middenbeemster bij o.b.s. De Blauwe Morgenster naar een later datum te verzetten. Toch kon aan het eind van deze vergadering toch nog even aandacht worden geschonken aan de presentatie van het project door mevr. Hania. Maar toen waren de belangstellenden voor dit speciale onderwerp al weer naar huis gegaan. Toch is het interessant om de presentatie en de reactie van de commissieleden even op internet te volgen via de link.  
Omhoog