Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Jaarlijks uitje vrijwilligers Buurtbus Beemster naar Leiden
     
Op zondag 7 oktober was het weer zover... alle 43 vrijwilligers, chauffeurs van Buurtbus Beemster gingen met hun wederhelft weer hun jaarlijkse feestelijke dagje uit beleven, uiteraard met de bus. De buurtbuschauffeurs zijn tevens leden van de Vereniging Buurtbus Beemster. Zij kwijten zich één of meerdere dagdelen per week met enthousiasme van hun taak om sinds begin 2007 de Buurtbus een anderhalfuursdienst te laten onderhouden, die op alle dagen, van de week, behalve zon- en feestdagen vanaf 7.35-18.21 uur over het traject vanaf de Rijp via Middenbeemster naar Purmerend v.v. rijdt.
De beloning voor deze vrijwilligers is uiteraard niet in geld uit te drukken, maar het jaarlijkse busuitje dat de vrijwilligers plus hun wederhelft krijgen aangeboden, wordt zeer gewaardeerd. De Buurtbus Beemster ontvangt daarvoor jaarlijks een flinke financiële toelage van Vervoerregio Amsterdam en EBS stelt twee bussen met chauffeur ter beschikking.
De bestemming is altijd weer een verrassing die tot het laatste ogenblik geheim wordt gehouden maar die altijd eindigt met een heerlijk diner, nu al weer een paar jaar bij Kavel II aan de Volgerweg. De zaal bij De Jonckheren zat dus aardig vol. Als webmaster van de website www.buurtbusbeemster.nl werd ondergetekende uitgenodigd om aan te schuiven aan de dis. Zo tussen alle vrijwilligers, was het heel leuk de verhalen van die dag aan te horen.
  Klokslag 9 uur werd met twee touringcars van EBS met aan het stuur Rinus van den Bosch en Joop Verdam, die al vanaf 2008 vaste chauffeur van dit vrijwilligersuitje zijn, de tocht naar de nog onbekende bestemming genomen. Natuurlijk werd er gegist. De uiteindelijke bestemming werd duidelijk toen de naam van Leiden, de Sleutelstad op de bewegwijzering werd aangegeven. Daar zouden ze van alles te zien krijgen, maar eerst was er natuurlijk een kopje koffie met een gebakje.
Leiden bleek veel interessants te bieden. Begonnen werd met een wandeling door het oude Leiden en de grachten, waarbij het weeshuis en de Burcht werden bezocht. Daarna volgde een indrukwekkend bezoek aan Corpus, 'een reis door de mens'.
 
Het hele verhaal van de prachtige reis met een schitterend najaarszomerweertje komt binnenkort natuurlijk ook weer op de eigen site www.buurtbusbeemster.nl
  Maar aan alles komt een eind...
foto li.: Na het heerlijke diner werden de chauffeurs door 2de penningmeester Pie Wartenbergh bedankt. (v.l.n.r. Joop en Pie)
foto li.o.: Voorzitter Jaap Jansen had de ietwat droeve taak afscheid te nemen van Ed Eggers. Hij en Nicolas van der Weide zijn twee vrijwilligers die wegens het bereiken van de 80 jarige leeftijd moesten stoppen. Nicolas en Ed rijden als vanaf het eerste uur op de Buurtbus. (v.l.n.r.: Jaap en Ed)
foto re.o.: Het verslag zou niet volledig zijn als de organisatoren van deze leuke busdag niet even worden genoemd. Dat zijn secretaris Hans Plantfeber, Pie Wartenbergh, en de beide chauffeurs Rinus van den Bosch en Joop Verdam. (v.l.n.r.: Hans en Joop)
 

foto's Lida Tol; tekst E.v.d.Kleut
Omhoog