Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links

Imkercursus 'Zorg voor de bij' door Arnoud Sap en Albert Muller
6 theorielessen vanaf vrijdag 28 september

Middenbeemster, zondag 16 september 2018    
De cursus is bedoeld voor mensen die overwegen bijen te gaan houden, of geïnteresseerd zijn in bijen. (voorkennis is niet nodig).  
Biologisch imker Arnoud Sap, Breidablick als werkplaatsleider vanaf 1996, In 2007 is hij begonnen met imkeren. Arnoud geeft les in natuurlijk imkeren en houdt presentaties en lezingen.
Alle aspecten en handelingen van het bijenhouden komen aan bod. De benodigde cursusmaterialen zijn tijdens de les in bruikleen beschikbaar.
Op zijn verzoek is zijn informatie over deze cursus van zes lessen op de Nieuwspagina van deze site opgenomen.

 

Bij deze bijencursus os honing is niet het primaire doel. Het accent ligt bij de wezenlijke natuur van de bijen en de relatie met de omgeving en wordt juist uitgegaan van een specifiek biologisch-dynamische invalshoek.
Bijen worden al eeuwenlang door de mensen gehouden. Tot ongeveer 1900 verzorgde de imker zijn bijen en bestond de oogst uit “het overschot” aan honing. Sinds 1900 worden er steeds meer technieken ontwikkeldvoor hogere honingopbrengst... De bij moest maakbaar worden!
Dit heeft geresulteerd in een situatie waarin de bijenhouder grotendeels bepaalt wat er zich in het leven van de bijen afspeelt.
Daarbij worden de bijen echter minder weerbaar tegen alle mogelijke ziekten en plagen.
Dit heeft er o.a.  geleid tot de huidige crisis in de imkerij “het bijensterven”. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die graag bijen willen houden vanuit een andere visie.

Kijkend naar een bijenvolk “de Imme”, zien we dat het volk een bepaalde jaarcyclus doorloopt waarbij we als imker vooral ondersteunend en begeleidend werken. Honing wordt weer een “geschenk’’ dat niet altijd standaard beschikbaar komt. Het welzijn van de bij staat immers voorop. Dit houdt in dat tijdens de lessen het bijenvolk niet alleen de volle aandacht krijgt, maar ook de dracht en bloemen waarvan het volkje direct afhankelijk is. Hierover zegt Arnoud: "Op die manier bijenhouden is een bezigheid die veel voldoening brengt. Het plezier dat bijen brengen door hun ontwikkeling te volgen en door je te verdiepen in hun intrigerende wereld geeft verrassende inzichten die je persoonlijke verhouding tot je leefomgeving veranderd."  

De cursus is bedoeld voor mensen die overwegen bijen te gaan houden op een manier die past bij de natuur. Of  gewoon geinteresseerd zijn in bijen. Alle aspecten en handelingen van het bijenhouden komen aan bod. Benodigde cursusmaterialen zijn tijdens de les in bruikleen beschikbaar.
Na afloop van de cursus kun je lid worden van een groep met oud-cursisten die maandelijks bij elkaar komt.

De docenten hebben samen meer dan 50 jaar ervaring. Albert Muller is bioloog en vanaf 1979 leraar bijenteelt en al meer dan 25 jaar maakt hij deel uit van de landelijke werkgroep BD-Imkers www.bdimkers.nl  . Deze beweging groeide in die periode van een tiental tot 500 imkers. Sinds jaar en dag werkt Albert ook mee aan de fischermühle een bijeninstituut werkend vanuit de antroposofie in Rosenfeld Duitsland. www.mellifera.de Daarnaast is hij betrokken bij diverse schoolprojecten in Nederland Duitsland, en Uganda.

De imkercursus vindt vanaf 28 september plaats op het terrein van Breidablick, Bamestraweg 2, 1462VN Middenbeemster (voor de les verzamelen bij gebouw Ostara). De lesdagen zijn altijd op een vrijdag en achtereenvolgend op 12 oktober, 2 november, 23 november, 11 januari 2019 en 25 januari. De kosten voor de 6 lessen van 2 uur zijn € 145 te voldoen op  NL56 TRIO 2024 4306 43  t.n.v. A.Sap  Middenbeemster
https://www.youtube.com

Omhoog