Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links

Calligrafeerkunst schoolmeester Eenhuizen in Betje Wolff Museum
Beemsterlinge Carla Hollenberg bewonderde zijn 'Penne Konst'

Middenbeemster, 20 september 2018    
  Net nu na de zomervakantie de meeste creatieve activiteiten worden opgegestart, sluiten de beide musea in Middenbeemster per 1 november de deuren voor een winterslaap, die zal duren tot 1 mei 2019. Het betekent niet dat de deur altijd potdicht zal zijn: de vrijwilligers zijn altijd bereid groepen bezoekers na afspraak in Museum Betje Wolff en het Agrarisch Museum Westerhem te ontvangen en rond te leiden. Dat is ook goed nieuws voor diegenen, die tijdens de zomermaanden van plan waren om de interessante tentoonstelling over calligrafie te bezoeken. Aangezien de belangstelling van  ‘Vive la Plume’, schrijven als kunst en kunde' steeds groter werd, besloot Betje Wolff deze in 2019 te prolongeren.
Ook voor scholen is het een interessant expositie om met een klas te bezoeken.
De aanleiding voor de tentoonstelling is het geschenk dat het Historische Genootschap Beemster op 26 januari 2014 mocht ontvangen: het schoonschrift Penne Konst, een proeve van bekwaamheid in het schoonschrijven door Cornelis Eenhuizen, die van 1794 tot aan zijn dood in 1847 onderwijzer was aan de school in Westbeemster.
Meer dan een halve eeuw heeft hij de schooljeugd leren rekenen en schrijven. Ja, dat laatste vooral... meester was een echt talent waar het calligrafie betrof en beoefende deze schone schrijfkunst met grote hartstocht. Eeuwenlang is die in de familie bewaard is gebleven.
 
Trijntje Bruin-Eenhuizen (1893-1967) was de laatste Eenhuizen en een kleindochter van 'de grote Cornelis' uit de 18de eeuw. Haar kleinzonen René en Hans Bruin besloten dat dit waardevolle kunstvoorwerp terug moest naar de Beemster en daarom het best zou worden bewaard door het Betje Wolff Museum
  Een van de zeer geïnteresseerde bezoekers van de tentoonstelling was de Beemsterlinge Carla Hollenberg, die zelf ook al een gevorderd talent is in de calligrafie. Het was een genot om haar in bewondering te zien voor de schoonschrijfkunst van die oude Beemster schoolmeester uit de 18de eeuw. Zijn taak als onderwijzer ging duidelijk verder dan alleen les geven: op verzoek van famlies schreef hij bijv. brieven en gedenkschriften, stukjes uit de bijbel en voor het schrijven van een zg. de Kermisbrief draaide hij zijn hand ook niet om. Daarvan getuigen de vele fraaie voorbeelden die het Museum nu eens uit het archief kon halen en laten zien. Ook leerde Eenhuizen zijn leerlingen om te calligraferen, getuige enkele gesigneerde werkstukken.
Het was leuk om te luisteren naar de uitleg die Carla gaf. Als voorbereiding van haar bezoek aan de tentoonstelling had ze een grote map met calligrafische voorbeelden meegenomen, Ze determineerde het lettertype waar Eenhuizen zich bediende van het Oud Hollandsche lettertype, waarbij hij zich uitleefde in het versieren van de letters.
Ook had ze een paar proeven van haar eigen bekwaamheid meegenomen, waaronder een lijst met het gedicht van Vondel op de Beemster: 'Den Windvorst om den rouw des de Hollants maagt te paeien...' Daar heeft ze heel veel tijd in gestoken, want het is niet alleen veel oud-Hollandse tekst maar ook gebruikte ze originele inkt, volgens het recept zoals die vroeger gemaakt werd van walnoten.
 
Deze inkt heeft bewezen door de eeuwen heen kwalitatief goed leesbaar te blijven. (Helaas was de foto van Vondels gedicht minder geslaagd. de redactie van deze site bewaart echter als kostbaar kleinoot het gedicht dat Carla voor de Beemster Bengel heeft gemaakt).
De tekst, een ode op de Beemster Bengel, geschreven door Rijmer des Vaderlands: Aar Noordam staat op de startpagina van deze site.
Op de zolder van het museum lagen ook nog veel in schoonschrift geschreven brieven, schoolschriftjes en gedichten.
 

Een feministe in de Beemster
En na zoveel kunstige voorwerpen te hebben bekeken en gelezen en bewonderd te hebben, was het heel goed uitrusten op de bankjes van de huisbioscoop van Betje Wolff. Daar kon worden gekeken naar de ontroerende promotionele film: Betje Wolff, een Feministe in de Beemster, in 2016 opgenomen in Middenbeemster. De film is gemaakt naar aanleiding van het Bregje Hofstede geschreven boekje 'Stormvogels'. In de film bezoekt Bregje het museum en laat haar gedachten dwalen over hoe het hier in Betjes tijd moet zijn geweest voor het meisje Elisabeth Becker, dat uit het bloeiende handels/visserijstadje Vlissingen werd verbannnen naar een stil Noord-Hollands polderdorpje om met een oude dominee te trouwen. Met weemoed denkt ze aan haar voorbije onbezorgde jeugd. De film, is bijzonder goed geslaagd. Op 16 september werd deze gepresenteerd tijdens de opening van een Auditorium in de Zeeuwse Bibliotheek in Vlissingen en met grote waardering ontvangen..

Omhoog