Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
In de Nieuwe Schouwschuit: Betjes boeken in 'Kipperust'
Gewaardeerde nalatenschap van Gerrit Köhne (1914-2000)
Middenbeemster, 16 augustus 2019

Het zal nu al weer meer dan 20 jaar geleden zijn dat de heer Adriaan Mulder, de toenmalige voorzitter van het HGB, (dat toen nog 'Historisch Genootschap Jan Adriaansz. Leeghwater') heette, aan mij een zestal cassettebandjes overhandigde, van 60 minuten elk. Of ik die maar eventjes wilde afluisteren en uittypen.
Het bleek te gaan om opnames die Cor Roet had gemaakt van de verhalen die de heer Gerrit Köhne in elk vertrek van Museum Betje Wolf aan hem vertelde. Welhaast alle museumstukken werden door hem onder de loep genomen.
En vertellen, dat kon Köhne als geen ander! Over het huis, de restauratie en de museumschatten en hoe hij er altijd op uit was om nieuwe interessante spullen te verkrijgen: Je bleef altijd ademloos naar hem luisteren als hij beschreef hoe hij al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw, eerst als student aan de Kweekschool in Amsterdam, later als erkend Beemster historicus, vele schatten vergaarde ter meerdere glorie van Museum Betje Wolff.

Museum Betje Wolff
Terwijl Köhne al druk bezig was spullen voor een in te richten museum te vergaren, moest dat er toen nog komen, maar sinds 1950 werd het een feit en het heeft al weer vele jaren grote vermaardheid, speciaal omdat de grote schrijfster uit de Verlichting in dit gebouw aan de Middenweg in Middenbeemster zelf als domineesvrouw heeft gewoond. Het museum is dus aan haar opgedragen en ze resideert sinds kort (hoewel niet meer in levende lijve) in haar 'Kipperust'.

In 2000, vlak na de opening van het Agrarisch Museum Westerhem is Köhne helaas overleden, maar zijn door mij uitgetypte verhalen over hoe het museum aan zijn spullen kwam, is er nog. Naar verluid wordt deze 'erfenis' van Köhne door de vrijwilligers van het museum nog regelmatig geraadpleegd en dat is heel prettig te horen, want het wasecht een hele klus om met dat kleine cassetterecordertje te werken. Het bandje moest natuurlijk vele malen met de hand teruggespoeld worden om Köhnes gesproken woord nog eens te kunnen herhalen en na het typen moest de gesproken tekst ook nog weer tot leestekst gemaakt worden.
Het bestuur van het HGB vond Köhnes verhaal over het schrijfkamertje de moeite waard in zijn geheel op te nemen in De Nieuwe Schouwschuit van juli 2019. Daarbij wordt er wel op gewezen, dat inmiddels de boekenplanken grondig werden gereorganiseerd en dat er nu alleen nog boeken te vinden zijn, die daar in de tijd van Betje moeten hebben gestaan en door Betje zelf zijn gelezen.

Vredenburg
Waar Köhne altijd heel trots op was, dat hij er in geslaagd was een bijzonder boekwerk over Vredenburg uit 1715 op de kop te tikken. In dit boek staan ontwerptekeningen van het Buiten Vredenburg aan de Zuiderweg, door de in die tijd beroemde architect Pieter Post (1608-1669). Köhne zag het boek liggen op de boekenmarkt van de Oudemanhuispoort in Amsterdam voor wel 25 gulden (in de grote crisistijd een heel groot bedrag). Het lukte hem echter die centjes bij elkaar te scharrelen. En juist dit boek bleek later de sleutel tot een nog grotere en waardevoller ontdekking, namelijk het pronkstuk van het Museum: de originele en nu 400 jaar oude maquette van het toenmalige buiten, gebouwd voor de rijke koopman Alewijn.


De Nieuwe Schouwschuit
In de loop der tijd is het volledige manuscript op mijn PC door een crash helaas verloren gegaan. Daarom is het zo leuk dat ik in ieder geval in De Nieuwe Schouwschuit Köhnes verhaal overl Kipperust nog weer eens even kan lezen. Dan kom je tot de ontdekking hoe waardevol deze nalatenschap van Köhne voor het museum is, Misschien dat de andere vertrekken in De Nieuwe Schouwschuit ook nog aan de beurt komen, zoals de domineeskamer, het meidenkamertje, of de tuinkamer.

Leden van het HGB krijgen De Nieuwe Schouwschuit, het tijdschrift van het Historisch Genootschap Beemster vol met interessante, historische verhalen over de Beemster thans drie keer per jaar in de brievenbus.

Lid worden? Zie hiervoor de eigen site www.historischgenootschapbeemster.nl