Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Mary en Jaap Jansen startten Burgerinitiatief
Groot tekort aan woningen voor ouderen in Beemster
   
Middenbeemster, 28 februari 2019
  Jarenlang woonden de heer en mevrouw Jansen tot grote tevredenheid in hun gezellige woning in De Groene Poort. Zo langzamerhand echter ervoeren zij de problemen van het ouder worden in het huis dat voor hun twee persoons huishouden te groot gegroeid was. Een trap, die een steeds grotere hindernis vormde, leegstaande kamers en een tuin die met meer moeite dan voorheen moest worden verzorgd. Ze zochten eigenlijk een kleiner huis of appartement, gelijkvloers en kwamen toen tot de ontdekking dat het kopen van een appartement of kleiner huis nog lang niet zo gemakkelijk was als gedacht. Iets in de nieuwbouwwijk De Keijser leek hen wel wat, maar een van de slechts vier daar gebouwde huizen ging hun neus voorbij.
Er bleek namelijk zo'n grote belangstelling voor deze kleinere huizen te bestaan, dat ze 'weg vlogen'. De Janssens vroegen zich daarom af waarom bijna alleen riante koopwoningen woningen in De Keijser gebouwd werden, terwijl in de sector sociale huurhuizen het er maar 20 waren en de huren daarvan waren ook lang niet mals. In Purmerend bleken ze eveneens niet te kunnen slagen. "En dat terwijl je een prachtige eengezinswoning kan achterlaten; goed voor de doorstroming", meent Jaap. Hun oor te luisteren leggend merkten ze dat er veel meer lotgenoten waren, die dolgraag kleiner wilden gaan wonen. Ze startten een burgerinitiatief, die steun vond bij niet minder dan 60 intekenaars.  
Jansen is van mening dat ook doorstroming in de sociale huursector zou komen als veel alleenstaande ouderen hun huurhuizen kunnen verruilen voor een kleiner appartement, maar dan wel tegen een betaalbare huur en financiële ondersteuning bij verhuizing.
  De Jansens schreven een petitie en boden die op dinsdag, 26 februari aan het Gemeentebestuur aan met het verzoek hun probleem eens snel op te gaan lossen want ze wilden toch heel erg graag in de Beemster blijven wonen.
De initiatiefnemers, gesterkt met een achterhoede van acht personen werden in de hal van het Gemeentehuis door het volledig college ontvangen. De petitie werd voorgelezen en omdat het Gemeentebestuur natuurlijk best weet, waar de klomp op de huizenmarkt wringt, beaamden burgemeester, en wethouders dat er in de nog te bouwen woningen in Nieuwbouwplan De Keijser wel een aantal kleinere huizen zijn opgenomen.
Burgemeester Joyce van Beek beloofde extra aandacht aan dit knellende probleem te geven.
De brief voerde aan, dat een ideale locatie om een groter complex kleinere woningen te bouwen op de plek zijn waar nu het Gemeentehuis nog staat en de aangrenzende groenstroken achter boerderij de Groene Poort. waar door vergrijzing van de wijk De Groene Poort er nauwelijks nog kinderen spelen.
De bij de overhandiging aanwezige fractieleden lieten weten dit initiatief te steunen.
Een telefoontje met Projectontwikkelaar Beemster Compagnie leverde de informatie op dat de bestemming van te bouwen woningen in overleg met de Gemeente plaats heeft. Wie een woning in de nieuwbouw wil kopen, moet zich wel laten inschrijven.
 

(Jaap had het niet in de brief gezet, maar kon zich er ook in vinden als er nog een andere plek voor kleinere huizenbouw gevonden wordt; een wellicht betere plek in het centrum, waar als er toch gesloopt moet worden, de basisschool aan de Pr. Mauritsstraat met zijn enorme parkeerproblemen plaats zou maken voor senioren woningbouw. En dan de school maar op de plek van het Gemeentehuis. Mooi centraal).

Klik deze link aan om de volledige petitie te lezen
Omhoog