Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Leo Schagen zoekt Partij van de Verandering
Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019
   
Middenbeemster, 18 maart 2019
Op woensdag 20 maart moet Nederland weer eens naar de stembus om zijn/haar stem uit te brengen op iemand die het best zijn/haar belangen zou kunnen behartigen. Een hele lap papier, vermeldende een groot aantal namen werd intussen bij boeren, burgers en buitenlui huis-aan-huis in de brievenbus gestopt. Natuurlijk zoek je daarop namen van mensen die bekend in de oren klinken en in Beemster bekendheid genieten.
Voor de Statenverkiezingen doemen tussen al die namen wel een paar namen op: de Waal, Hoek Spaans en Dings bijvoorbeeld.
In de lijst voor de Waterschapsverkiezingen slechts één bekende : Leo Schagen. Hij is actief raadslid voor de grootste politieke partij in de Beemster waar hij zich vooral voor het agrarische inzet, maar heeft bovendienmaar liefst 36 jaar bij Waternet/uitvoerende organisatie voor gemeente Amsterdam en HHNK Amstel Gooi en Vecht gewerkt.
Deze Beemsterling heeft natuurlijk alle capaciteiten in huis, die van belang zijn voor een Waterschapsbestuurder voor Noord-Holland. Schagen staat als 4de op de lijst AWP, de Algemene Waterschapspartij, een niet-politieke, maar wel deskundige partij, die speciaal is opgericht voor het besturen van het Waterschap.

Terecht wordt geklaagd dat voor deze verkiezingen weinig desbetreffende informatie wordt verstrekt. Ja, politieke kopstukken van de landelijke partijen zijn niet van het scherm te slaan. Eigenlijk is de enige flyer die in Beemster (maar ook in Purmerend) in de brievenbus werd gestopt, die van AWP. Als doelstelling vermeldt deze bijvoorbeeld:

De laatste jaren hebben de burgers ten opzichte van boeren en bedrijven bij HHNK te veel betaald. De AWP wil dat veranderen.
Natuurlijk is veiligheid tegen overstromingen, het tegengaan
van wateroverlast en tekort, goede afvalwaterzuivering en zorg
voor schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater voor
mens en natuur belangrijk. Wij staan voor sober, doelmatig en duurzaam.
Het maakt u waarschijnlijk niet veel uit wie in het waterschapsbestuur zit, als het maar goed geregeld wordt. Wij zijn enthousiast en deskundig. Mogen wij u daarom vragen om op ons te stemmen? We willen dat HHNK klimaatneutraalwordt. Medicijnresten en gif moeten uit ons water, waarbij geldt de vervuiler betaalt!

Op de man af gevraagd geeft Leo een voorbeeld, over een onderwerp waar hij zich grote zorgen om maakt: de ecologische kwaliteit van het water. "Velen zullen het met mij eens zijn dat deze dringend verbeterd moet worden, want het gaat niet goed in Nederland. Het water is gewoon niet veilig omdat totnogtoe slechts een heel klein stukje van de kwaliteit is verbeterd maar er zitten nog heel veel vieze stoffen in, die op de huidige manier niet verwijderd worden. Een volgende stap moet worden ecologisch schoon maken zijn en dat zal geld kosten", waarschuwt Schagen. "Vieze stofjes die er niet in horen t/m hormonen of nano plastic dingetjes; al die viezigheid komen nu nog direct in het water terecht."
"Alom wordt geconstateerd dan er weinig insecten meer zijn", vervolgt Schagen. "Neem nu de Beemster met zijn monocultuur van uitgestrekte prachtig groene weiden maar helaas is het bodemleven niet optimaal. Er zijn weinig bloemen en gras wordt al gemaaid voor de bloei.
Als gevolg daarvan zijn er steeds minder insecten en minder vogels. Zo heb ik al een hele tijd in Beemster geen watervlooien meer gezien. De hele keten klopt niet en daar moet wat aan gedaan worden. In de jaren 60 werd voor voedselzekerheid gekozen, maar al die mooie gewassen telen heeft zijn prijs. We dáchten alleen maar dat we genoeg deden, maar het is te weinig. Het roer moet om."
 
 

Volgens Schagen moet echter niet afgegeven worden op de boeren alleen. Dat is de makkelijkste manier. Viezigheid komt ook van de industrie, het verkeer en de vliegtuigen die veelvuldig hun weg over onze polder nemen. Boeren zijn zich er overigens wel van bewust en treffen al maatregelen. Zo staan langs de slootkanten steeds meer wilde bloemen in een bonte variatie. Bloemen, die veel insecten aantrekken. Burgers zouden ook kunnen helpen door hun tuinen niet compleet te betegelen maar veel ruimte geven aan bloemen.
Maar zeker vindt hij het hoog tijd is, dat bestuurders doeltreffende maatregelen gaan nemen.

Voor zichzelf zegt Schagen dat hij het uitbrengen van zijn stem voor de provinciale verkiezingen heel moeilijk te vinden. "Ik zoek eigenlijk de Partij voor de Verandering, maar dat geluid hoor ik nog niet bij het toch al zo ruime aanbod van wel 18 politieke partijen."

 

Omhoog