Start
Redactie
Beemster Agenda
Nieuwsarchief
Verenigingen
Gastenboek
Over de Bengel
Links
Jaarprogramma 2018/19 Vrouwen Samen Verder Westbeemster
Middenbeemster, 26 september 2018    

Thema
Laat gaan wat was:

Laat gaan wat was
Accepteer wat is
Omarm wat komt
Dus
Geniet van het nieuwe seizoen

Beste dames

Het bestuur van Vrouwen Samen Verder presenteert het nieuwe gevarieerde jaarprogramma met veel gezellige en informatieve avonden. Wij hopen dat u onze avonden weer komt bezoeken.

  • Onze avonden worden gehouden in de Kerckhaen te West Beemster,  tel:  743690
  • Wij vragen u € 37,50 over te maken. ( € 25,00 contributiegeld en € 12,50 voor ons 70 jarig bestaan) Dit kan alleen per bank overgemaakt worden op Banknummer NL87RABO0342355139 t.v.n. Jannet Buijsman o.v.v. uw volledige naam die bij ons bekend staat. Contributie 2018 / 2019.
  • Het bestuur ontvangt graag een berichtje bij ziekte en jubilee zodat wij daar aandacht  aan kunnen besteden.
  • Heeft u geen vervoer, bel gerust het bestuur.
  • Alle avonden en uitstapjes zijn voor eigen risico.
  • Wilt u opzeggen, dat kan alleen schriftelijk voor 1 augustus 2019!!!
2018   
26 september 19.30 u. Westfriese avond door familie Spigt. Een avond met liedjes en sketches.
17 oktober, 19.30 u. Carla Bakker vertelt over voeding; Als je het zelf niet meer weet
14 november 19.30 u. Crea avond o.l.v. Lia Molenaar Gaan we iets moois maken;
Elk vogeltje zingt zijn lied.
19 december 19.00 u. We beginnen met een kerstviering in de kerk. Daarna wordt er een kerstspel gespeeld door Peter Besseling in de Kerckhaen.
2019  
23 januari 19.30 u. Andrea Groen gaat ons vertellen; Hoe word ik een leuk oud mens.
De partners en andere gezinsleden zijn ook van harte welkom.
13 februari 19.30 u. Gezamenlijke avond deze wordt verzorgd door de V.V.N.
22 februari 16.00 u. 70 jarig jubileum feest. Schrijf deze datum in uw agenda;
het belooft een hele mooie dag te worden. Uitnodiging volgt.
27 maart, 19.30 u. Kom er in... Mevr. Wil Horter uit Andijk  ra ra………
17 april 19.30 u. Jaarvergadering en daarna vertelt Dorien Pronk over bouwoffers.
23 april, 18.45 u. Jeu de boules dit o.l.v. V.V.
17 mei Fietsdag 2019 Nader berichten volgen.

We gaan ook weer klaverjassen:
De avonden zijn:
2018 03  oktober  31 oktober      28 november     
2019 16  januari    06 februari   13 maart      

  Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Ineke Konijn,
Volgerweg 85
1461 CA Z.O. Beemster
tel: 683234
Vice-voorzitter: Evalien de Lange
Westdijk 18
1463 PA  N. Beemster    
tel:  90428
Secretaris:  Anja Koning C. ten Hoopestraat 4
1462 KN M. Beemster    
tel:  683666
Penningmeester Jannet Buijsman
Broedersbouw 29
1462 GH  M. Beemster  
tel:  681700
 Bestuursleden:    Truus Glim  tel:  435513  
Afra Oudhuis, tel: 435538
Greet Conijn  tel:  760022
Ziekenbezoek:     Lies Ruyter,   tel:  690229
Bets de Ridder, tel:  683203    
Omhoog